HIVIEW HV--18H/HV-21H

HIVIEW HV--18H/HV-21H  083-1645238 เต้

* การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย

* ระบบเฟืองขับเป็นเหล็กกล้า แข็งแรงทนทานกว่าระบบเฟืองพลาสติก

* มีกุญแจสำรองเพื่อปลดล็อกมอเตอร์ ในกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าขัดข้อง

* ใช้งานกับรีโมทได้มากถึง 25 ตัว

* มีระบบตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ได้ 15/30/45 วินาที

* ผาครอบปิดมิดชิดป้องกันฝุ่น แมลง ได้

* ราวแร็คเป็นเหล็กหนา อย่างดี มีความทนทานสูง 

กรุณากรอกข้อความ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 61,356